“กิจกรรม จิตอาสา รวมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน 12 ต้น12 สิงหา มหาราชินี”…

…วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ได้ร่วม “กิจกรรม จิตอาสา รวมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน 12 ต้น12 สิงหา มหาราชินี” และ ปล่อยพันธุ์ปลา ณ โรงเรียนบ้านแสนสุข…
….จากนั้นได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ครั้งที่ 6” ณ พื้นที่แปลงนาโรงเรียนบ้านแสนสุข (ข้างที่พักสงฆ์บ้านใหม่ปากฮ่อง) ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมี นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว…

สอบถามได้นะคะ