โรงเรียนบ้านโป่งคอม จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านโป่งคอม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้ลูกได้ระลึกถึงพระคุณ และแสดงความรักความกตัญญู ต่อคุณแม่ หรือผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูง และมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม และยังถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภาพ : นายทัศน์พล สาคเรศ
ผู้อำนวยการ : นายเพิ่มศักดิ์ เหมพรหม

!!!ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก!!!

สอบถามได้นะคะ