กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร โดยมีผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โดยมีนายวิชัย บรรณสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดเป็นประธานในพิธี และมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ

# สถานที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)

# งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)

!!ภาพกิจกรรมทั้งหมด