รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “รองชนะเลิศ วงอังกะลุงระดับภาคตะวันออกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ” โรงเรียนคลองยางนุสรณ์

วันที่ 17  สิงหาคม 2565 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทวงอังกะลุง ระดับประถมศึกษา ในการประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ภาคดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

สอบถามได้นะคะ