รับการตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย ให้การต้อนรับ นางธิดารัตน์ โสภณ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว นายภานุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เด็กหญิงภัชรพร แพงมณี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งมอบเงินชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว เครื่องอุปโภคบริโภค และสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว ความประพฤติของนักเรียนทุน

สอบถามได้นะคะ