โรงเรียนวัดหนองติมกับโรงเรียนพัฒนาชราวัย

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทัพราช “โรงเรียนพัฒนาชราวัย” ณ หมู่ที่ 3 บ้านหนองปรือ โดยมีนายสุโสพัสพึ่งบุญ นายอำเภอตาพระยาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ เพื่อเป็นสถานที่พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของตำบลและเป็นที่สร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

บทความ : นายจักรกฤษณ์ ปลอดประโคน
ภาพ : นางสาวศิริเพ็ญ เย็นจิต รองผู้อำนวยการรงเรียนวัดหนองติม
อำนวยการผลิต : นายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…

สอบถามได้นะคะ