การจัดนิทรรศการบริษัทสร้างดี

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านวังรี ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการขยายผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยทางโรงเรียนบ้านวังรี ได้นำผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมบริษัทสร้างการดี “ชาผงกระชายพิชิตโควิด 19” ณ ห้องเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

สอบถามได้นะคะ