วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๘ สิงหาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ภาพถ่าย : วิธวิทย์ ไชยปัญหา

เนื้อข่าว : วิธวิทย์ ไชยปัญหา

อำนวยการผลิต : นางธนภรณ์  ประยงค์เพชร

สอบถามได้นะคะ