กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย โรงเรียนบ้านห้วยชัน

25 สิงหาคม 2565 เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกชุก ทำให้มีน้ำขังและเกิดความชื้น ทำให้ยุงวางไข่มากกว่าปกติ ดังนั้นโรงเรียนบ้านห้วยชัน จึงจัดกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายขึ้น ในชั่วโมงลูกเสือ มีกิจกรรมการทำความสะอาดห้องน้ำ คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง ใส่ทรายอะเบท ถอนหญ้ารอบๆห้องน้ำ เป็นต้น

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการแบ่งนักเรียนทำกิจกรรมทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ ระดับป.1-ป.3 ระดับ ป.4-ป.6 และระดับ ม.1-ม.3 ตามอาคารที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด 3 อาคาร คือ อาคารรื่นฤดี อาคารร่มพระบารมี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนรู้จักดูแลรักษาอาคาร ห้องน้ำ ที่ตนเองรับผิดชอบ ให้สะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย ในช่วงฤดูฝน ซึ่งยุงลายอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ถ่ายภาพโดย : ครูผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่ม

เรียบเรียงโดย : Kansira Khampon

อำนวยการโดย : นายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน

****ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม****

สอบถามได้นะคะ