โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2-4 กันยายน 2565 นางอลิสา เพชรมะดัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย มอบหมายครูผู้ช่วย จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ถ่ายภาพ : นายนิชากร สักกุนี

เนื้อหาข่าว : นายนิชากร สักกุนี

อำนวยการผลิต : นางอลิสา เพชรมะดัน

สอบถามได้นะคะ