สืบสานประเพณี เชื่อมความสามัคคี วิถีชุมชนตำบลหนองสังข์

วันอังคาร ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นำโดยนายชานนท์ เจริญธรรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ร่วมกับตัวแทนคณะครู ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกวนข้าวทิพย์ สืบสานประเพณี เชื่อมความสามัคคี วิถีชุมชน ตำบลหนองสังข์ ณ วัดหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ภาพ: นางสุดารัตน์ ตันทะสิน

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ