กิจกรรม “ตอบปัญหาพุทธธรรม นำสังคมสันติสุข”

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นำโดยนายชานนท์ เจริญธรรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ และนายมณฑล ยาวิเศษ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ตอบปัญหาพุทธธรรม นำสังคมสันติสุข” โครงการสังฆะประชาปันสุข นำสังคมสันติสุข วิถีใหม่ ในวันที่ 26 กันยายน 2565 ณ วัดเหล่าอ้อย ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นักเรียนมีผลคะแนนการตอบปัญหาพุทธธรรมเป็นอันดับที่ 1 คือ เด็กหญิงเอื้องดาว ถายะเดช และเด็กหญิงสิทา นาสะกาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และรับมอบทุนอาหารกลางวัน จำนวน 2,000 บาท

ภาพ: นายมณฑล ยาวิเศษ

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ