การประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล” งบประมาณ 2565

…..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กำหนดการประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล” งบประมาณ 2565 และวางแผนการขับเคลื่อนโครงการปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง วันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุม

สอบถามได้นะคะ