การแข่งขันกีฬา – กรีฑา  กลุ่มเครือข่ายปางสีดา 2565

วันที่ 5 – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา – กรีฑา  กลุ่มเครือข่ายปางสีดา ประจำปีการศึกษา 2565  ณ  สนามโรงเรียนร่มเกล้า ตำบลหนองตะเคียนบอน  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างนิสัยรักการกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย

+++ชมภาพถ่ายทั้งหมด+++

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

สอบถามได้นะคะ