ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย ยินดีต้อนรับ นางอรัญญา วงษาคร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย

สอบถามได้นะคะ