กิจกรรมสืบสารประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  “วันออกพรรษา”

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565  นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำนัวันออกพรรษา กเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  เนื่องในประจำปี 2565  ณ  วัดป่าประชาสามัคคีธรรม ทางโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง 

+++ชมภาพถ่ายทั้งหมด+++

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

สอบถามได้นะคะ