ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 2/2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นางสุดจิตต์ ขาวเรือง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมด้วยนางสาวนิตติยา หัดรัดไชย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 2/2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองหมู โรงเรียนบ้านหนองแวง โรงเรียนบ้านบุกะสัง และโรงเรียนบ้านหนองหล่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ