ประชุมรับนโยบายการประชุมพิจารณากรอบแนวทางการใช้จ่ายฯ ครั้งที่ 1 / 2565

….วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานการประชุมรับนโยบายการประชุมพิจารณากรอบแนวทางการใช้จ่าย งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 / 2565 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ประชุม Conference ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2…

สอบถามได้นะคะ