กิจกรรม  “วันลอยกระทง”ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนานำโดยนายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  ร่วมกันจัดกิจกรรม  “วันลอยกระทง”ประจำปี 2565เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ในการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ  ประกวดกระทงสวยงาม พร้อมการแข่งขันประกวดนางนพมาศ  และกิจกรรมระบายสีภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทยอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

++++ ชมภาพถ่ายทั้งหมด++++

สอบถามได้นะคะ