การประชุมพิจารณากรอบแนวทางการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2565

..วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานการประชุมพิจารณากรอบแนวทางการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย พร้อมด้วยนายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายภาณุวัฒน์  คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ประชุม Conference ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2…

สอบถามได้นะคะ