โครงการ ครู 5 นาที

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

โครงการ ครู 5 นาที นำโดย

พ.ต.ท.ประเสริฐ อ่อนจินลี สวป.สภ.คลองน้ำใส

นสต.นวพล ประชานันท์

นสต.ธีนะวุฒิ แน่นอุดร

ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรแบบง่ายๆ รวมถึงการหยิบยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงมาซักถามทำให้เยาวชนเรียนรู้ เข้าใจและสนใจในการปฏิบัติตามกฎจราจรที่ถูกต้องมากขึ้น และที่สำคัญยังส่งผลต่อไปยังผู้ปกครองได้เข้าใจจราจรไปด้วย

นอกจากความรู้ด้านกฎจราจร พี่ๆก็พาน้องออกกำลังกาย เด็กได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน

คณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

สอบถามได้นะคะ