การจัดงานพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

     วัน พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในระดับชั้น ป.1 – ม.3 ของโรงเรียนบ้านวังยาว ได้จัดกิจกรรม การจัดงานพิธีวางพวงมาลา

ถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านวังยาว

สอบถามได้นะคะ