งานประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มเครือข่ายทัพบดินทร์ ณ โรงเรียนสมาคมไลออนส์ (บ้านอ่างศิลา)

งานประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มเครือข่ายทัพบดินทร์ ณ โรงเรียนสมาคมไลออนส์ (บ้านอ่างศิลา)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  ระดับกลุ่มเครือข่ายทัพบดินทร์ ณ โรงเรียนสมาคมไลออนส์ (บ้านอ่างศิลา) อำเภอโคกสูง พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยมีผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเครือข่ายทัพบดินทร์

ทั้งนี้นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวสุทธิรัตน์ พิมพ์มุ่งหวาย และนางสาวนพรัตน์ สว่างสุข ศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายทัพบดินทร์

สอบถามได้นะคะ