โรงเรียนบ้านห้วยชัน จัดกิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.9 ประจำปี 2565

2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยชัน นำโดยนายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน ได้ร่วมกับคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลแด่ในหลวงร.9 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพานพุ่มดอกไม้ การร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนมัธยม-ประถม และมอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมของนักเรียน

ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านห้วยชัน ต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่ อบต. กรรมการสถานศึกษา หน่วยงานใกล้เคียงทั้งชลประทาน ป่าไม้ ชาวบ้านผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ถ่ายภาพโดย :Suphansa Phaksamrong

เรียบเรียนโดย: Kansira Khampon

อำนวยการโดย : นายพิภัชพงศ์ คำพล

****ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม****

สอบถามได้นะคะ