กิจกรรมจิตอาสา ร่วมทำกระทงกับวัดหนองสังข์เพื่อนำรายได้ถวายวัดหนองสังข์

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นำโดยนายชานนท์ เจริญธรรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมผลิตกระทงเพื่อจำหน่าย นำรายได้ถวายวัดหนองสังข์ เนื่องในวันลอยกระทง ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ภาพ: นางสาวภารวี พวงไพบูลย์ นางสาวเบญจมาศ จันทร์มาลี

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

สอบถามได้นะคะ