กิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันดินโลก” ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 2  ธันวาคม พ.ศ. 2565  นายพจิตร์  สว่างสาลี  คณะกรรมการสถานศึกษา  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องถิ่น  ผู้ปกครองนักเรียน  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมจัดกิจกรรม“วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันดินโลก” ประจำปี 2565 โดยจัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ ชมภาพถ่ายทั้งหมด +++

สอบถามได้นะคะ