สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวไร่พุทธเกษตร สวนฮักนาแพง สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นำโดยนายชานนท์ เจริญธรรมดี นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๖๕ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว โดยมีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานพิธีเปิด ณ ไร่พุทธเกษตร สวนฮักนาแพง สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ภาพ: นางสาวภารวี พวงไพบูลย์ นางสาวเบญจมาศ จันทร์มาลี

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ