เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับกลุ่มเครือข่ายตะวันบูรพา

วันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นำนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย และโรงเรียนสำเร็จวิทยา เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

ภาพ: คณะครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

สอบถามได้นะคะ