กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ กลุ่มเครือข่ายปางสีดา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2565 นำโดยนางปราณี แสงตาปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังรี คณะผู้กำกับลูกเสือ 3 ท่าน ได้นำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ จำนวนทั้งสิ้น 22 นาย เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ กลุ่มเครือข่ายปางสีดา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา

ชมรูปภาพทั้งหมด คลิก!!!

สอบถามได้นะคะ