พิธีเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านบีกริม โรงเรียนคู่ขนานกับโรงเรียนสามัคคีเมียนเจย และโรงเรียนสันติภาพ กรุงปอยเปต ประเทศกัมพูชา

…วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ..นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบีกริม ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่ขนานกับโรงเรียนสามัคคีเมียนเจย และโรงเรียนสันติภาพ กรุงปอยเปต ประเทศกัมพูชา โดยมี นางสาวภัทรภร หมื่นมะเริง ผู้อำนวยการโรงเรียนบีกริม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน… ในการนี้ ได้เชิญคณะผู้บริหารการศึกษาสำนักงานการศึกษาเยาวชน และกีฬาจังหวัดบันเตียเมียนเจย และคณะครู นักเรียนจากประเทศกัมพูชา ซึ่งมีมูลนิธิมีชัยวีระไวทยะ ผู้สนับสนุนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership) มาร่วมงานและร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน..

สอบถามได้นะคะ