การประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการตรวจติดตามนโยบายของของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เด็กสระแก้วรักษ์ แผ่นดินสืบสานงานศิลป์ถิ่นบูรพา รู้รักษาภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ชาติไทย” สระแก้วโมเดล ครั้งที่ 2

…วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 …เวลา 14.00 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการตรวจติดตามนโยบายของของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เด็กสระแก้วรักษ์ แผ่นดินสืบสานงานศิลป์ถิ่นบูรพา รู้รักษาภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ชาติไทย” สระแก้วโมเดล ครั้งที่ 2 ณ ห้องมรกต โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา จำนวน 16 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม3 2.โรงเรียนนิคมสงเคราะห์2 3.โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 4.โรงเรียนนางามมิตรภาพที่ 131 5.โรงเรียนบ้านโคกสูง 6.โรงเรียน อพป.คลองน้ำใส 7.โรงเรียนบ้านกะสัง 8.โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 9.โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 10.โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 11.โรงเรียนบุกะสัง 12.โรงเรียนบีกริม 13.โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 14.โรงเรียนบ้านหันทราย 15.โรงเรียนบ้านโคกไพล และ 16.โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันหารือแนวทางการจัดนิทรรศการ เพื่อรับการตรวจติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ใน 5 ประเด็นประกอบด้วย …1.โรงเรียนคุณภาพ 2.พาน้องกลับมาเรียน 3.ความปลอดภัย 4.ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ชาติ 5.ทักษะอาชีพ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1…

สอบถามได้นะคะ