กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ และสร้างฝ่ายชะลอน้ำ บูรณาการร่วมกับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติปางสีดาที่ 10 (วังครก) อุทยานแห่งชาติปางสีดา

วันที่ 16 ธันวาคม 2565…กลุ่มเครือข่ายอารยธรรมบูรพา ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ และสร้างฝ่ายชะลอน้ำ บูรณาการร่วมกับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติปางสีดาที่ 10 (วังครก) อุทยานแห่งชาติปางสีดา โดยมี นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว…

สอบถามได้นะคะ