นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดอาคารห้องสมุด อาคารอนุบาล “100 ปี อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา”

…วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ร่วมพิธีเปิดอาคารห้องสมุด อาคารอนุบาล “100 ปี อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา” และมอบทุน มูลนิธิ 100 ปี ศรีวัฒนา โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สกสค.จังหวัดสระแก้ว ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดร.สท้าน วารี ผอ.สพม.สระแก้ว และ ดร.นัยนา ตันเจริญ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 มาร่วมพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สอบถามได้นะคะ