การอบรมโครงการ “กิจกรรมการอบรมทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนน”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้ารับการอบรมตามโครงการ “กิจกรรมการอบรมทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนน” โดยมีนายชานนท์ เจริญธรรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองสังข์ จัดโดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภออรัญประเทศ

ภาพ : นางสาวภารวี พวงไพบูลย์

ข่าว : นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ : นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ