เวรประจำการแสดงนิทรรศการ “งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566” ของ สพป.สระแก้ว เขต 2

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพระยา จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนทับทิมสยาม 03 2. โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 3. โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์) 4. โรงเรียนรัตนะ และโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายนครธรรม จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา เข้าเวรประจำการแสดงนิทรรศการ “งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณสวนพุทธมณฑลจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการทางด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ