การประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

วันจันทร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ภายใต้การอำนวยการของ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๒ นำโดย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ประธานเปิดการประชุมประจำเดือนของบุคลากรประจำกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยมี นางวันเพ็ญ อรัญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยบุคลากรประจำกลุ่มบริหารงานการงินและสินทรัพย์ ร่วมประชุมรับฟังนโยบายข้อราชการสำคัญ ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

สอบถามได้นะคะ