ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายเทวาธิราช

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายเทวาธิราช พร้อมด้วย นางสาวฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์ ศึกษานิเทศร์ชำนาญการพิเศษ และนางวิจิตรา สุนทรวงศ์สกุล ศึกษานิเทศร์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และร่วมวางแผนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ของกลุ่มเครือข่ายเทวาธิราช ณ โรงเรียนบ้านใหม่หนองไทร ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ