การประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบมายให้นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โดยมีนางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 28 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม…

สอบถามได้นะคะ