โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การผลิตภาพยนตร์สั้น ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่ากระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา 2565    โดยทางโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้เข้าร่วมอบรมการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “ทำดี ดีกว่าขอพร” ณ หอวชิราวุธุสรณ์ กรุงเทพมหานคร จากสถาบันกันตนา เมื่อวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา  และในการแข่งขันการผลิตภาพยนตร์สั้น มีสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคิณีเธอฯ จำนวน 21 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วม หลังจากอบรมเสร็จทางโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดาได้ส่งผลงานภาพยนตร์สั้น และได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 ทีมสุดท้าย และเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา และทางโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดาได้นำเสนอผลงาน และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย กระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา 2565 เงินรางวัลมูลค่า 25,000 โล่รางวัล เกียรติบัตร และเข็มที่ระลึก

ชื่อผลงานภาพยนตร์สั้น  เรื่อง กัญญา

ชื่อทีม FRIENDSTER โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา

รายชื่อนักเรียนที่ถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

1. เด็กชายวัชรเวช เพ็งโสภี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ช่างภาพ/ตัดต่อ)

2. เด็กชายปรเมศร์ เอี่ยมสะอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ผู้ช่วยช่างภาพ/ตัดต่อ)

3. เด็กหญิงสุชานาถ เอี่ยมสะอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ผู้กำกับและผู้เขียนบทภาพยนตร์)

4. เด็กหญิงพิชญา พรมสู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ผู้ช่วยผู้กำกับ/จัดหานักแสดง)

5. เด็กหญิงณัฐณิชา สว่างแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ผู้ช่วยผู้กำกับ)

6. นายกิติคุณ โกฎหอม (ครูผู้ฝึกซ้อมการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น)

สอบถามได้นะคะ