การประชุม เรื่องการแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และมัธยมศึกษา  ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๐๐ น.   นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว              เขต ๒  มอบหมายให้  นายภาณุวัฒน์  คุณเวียน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ,นายณรงค์  สมบูรณ์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวนิตติยา  หัดรัดไชย             นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  เข้าร่วมการประชุม เรื่อง การแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และมัธยมศึกษา  ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย นายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม Conference ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

  • งานประชาสัมพันธ์  : นางสาวเกศญา  โพธิ์ศรี
สอบถามได้นะคะ