งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นำโดยนายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70ปีการศึกษา 2565  ณ จังหวัดราชบุรีระหว่าง วันที่ 25 – 27 มกราคม พ.ศ.2566 จำนวน 3 กิจกรรม

1.เหรียญทอง  อันดับที่ 21  จักสานไม้ไผ่ ป.4-6

2.เหรียญเงิน   อันดับที่ 26 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้  ป.1-6  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

3.เหรียญทองแดง อันดับที่ 29 คัดลายมือ ป.1-3

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ชมภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ