ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เรียนร่มเกล้า โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา และโรงเรียนบ้านทับใหม่ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวัฒนานคร นำโดยนายวุฒิพงษ์ พลคุย ปลัดอำเภอวัฒนานคร ได้ดำเนินการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียน พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดในโรงเรียน ณ โรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา และโรงเรียนบ้านทับใหม่ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ