นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ ฟังสวดอภิธรรมศพ และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก

วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ ฟังสวดพระอภิธรรมศพ เด็กชายธนกฤต ทองชิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท ให้แก่ครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิต ณ วัดหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมในการดังกล่าวด้วย

สอบถามได้นะคะ