ร่วมพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลบรรจุศพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส

วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายภานุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลบรรจุศพ เด็กชายธนกฤต ทองชิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยมีนางสุมาลี ศรีสุคนธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนายฐิติพงษ์ พยุหสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ วัดหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ