ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒ ณ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ โรงเรียนบ้านท่าข้าม และโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และนางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภออรัญประเทศ นำโดยนายปิติพัฒน์ ทรัพย์เชาว์กูล ปลัดอาวุโสอำเภออรัญประเทศ ได้ดำเนินการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียน พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดในโรงเรียน ณ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ โรงเรียนบ้านท่าข้าม และโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ