ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมอรอำไพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ กองกำกับการตำรวจตระเวรชายแดนที่ ๑๒

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมอรอำไพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ กองกำกับการตำรวจตระเวรชายแดนที่ ๑๒

สอบถามได้นะคะ