ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน หลังจากที่ได้ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนครั้งที่ ๑

วันพฤหัสที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน หลังจากที่ได้ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้นักเรียนกลับมาเรียนเป็นปกติ พร้อมนี้ได้มอบขนม เครื่องดื่ม เพื่อให้กำลังใจนักเรียนในครั้งนี้

สอบถามได้นะคะ