ทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันจันทร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ จัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อประเมินความรู้ด้านการอ่านออก เขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีนายชานนท์ เจริญธรรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบ และคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ

ภาพ: นางสาวภารวี พวงไพบูลย์

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ