เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ.อนามัยของนักเรียนวัยรุ่น ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ บ้านห้วยโจด ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศิกดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ.อนามัยของนักเรียนวัยรุ่น โดยมีนายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๙ เป็นประธานการตรวจเยี่ยมติดตามครั้งนี้ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ บ้านห้วยโจด ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ