พิธีเปิดค่ายลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่มทศบูรพาและเครือข่ายพันธมิตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายภานุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่มทศบูรพาและเครือข่ายพันธมิตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ